0123456789

กิจกรรม YSP. Run With ME ครั้งที่ 1 ปี 2562

yspnews081262-1

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม YSP. Run With Me ในนามชมรม TO BE NUMBER ONE

yspnews081262-2

yspnews081262-3

yspnews081262-4

yspnews081262-5

ชิงพระราชทาน ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในระยะทาง 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการYSP RUN WITH ME พร้อมกับ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรและ นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด ชื่งมี นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัชพล รวมธรรม คณะครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อันเชิญถ้วยพระราชทาน ถ้วยรางวัลเกียรติยศ เพื่อมอบให้กับผู้ชนะในการวิ่งในครั้งนี้ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00301387
Your IP: 100.26.179.196
Mon, 27 Jan 2020 10:02:25 +0000