0123456789

ขอแสดงความยินดี อันนาและอลีนา แซ่เตีย

yspnews201262-1

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ขอแสดงความยินดีกับแชมป์โลกสองพี่น้อง นางสาวอันนา แซ่เตีย นักเรียนชั้น ม.6/8 และเด็กหญิงอลีนา แซ่เตีย นักเรียนชั้น ม.1/17 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

yspnews201262-2

yspnews201262-3

yspnews201262-4yspnews201262-5

ตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติรายการ International Robot Olympaid   โดยได้รับรางวัลดังนี้

นางสาวอันนา แซ่เตีย (รางวัลชนะเลิศ Gold Medal) Line adventure รุ่น Challenge

เด็กหญิงอลีนา แซ่เตีย (รางวัลชนะเลิศ Gold Medal) Line adventure รุ่น Junior

(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Silver Medal) Robot in Movie รุ่น Junior

Robot Shopping Street รุ่น Junior (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Bronze Medal)

(Technical Award) Tag-out รุ่น Junior

จากผู้ร่วมแข่งขันกว่า 1,000 คน จาก 14 ประเทศ

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00301393
Your IP: 100.26.179.196
Mon, 27 Jan 2020 10:16:07 +0000