01

นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำนวยอวยพรนักเรียนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

yspnews020163-1

วันที่ 2 มกราคม 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้พบปะนักเรียนพร้อมกล่วยอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

yspnews020163-2

yspnews020163-3

yspnews020163-4

yspnews020163-5

พร้อมให้ข้อคิดกับนักเรียน และวันเปิดเรียนวันแรกหลังจากหยุดเทศกาลปีใหม่ 2563 บริเวณโดมอเนกประสงค์ เข้าแถวตอนเช้า จากนั้นคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าอำนวยอวยพร และขอพรเนื่องในวันปีใหม่ กับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องรับรอง ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012