0123456789

แสดงความชื่นชมยินดีกับ กับแชมป์โลกสองพี่น้อง

yspnews070163-1

วันที่ 7 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรให้เกียรติพบพร้อมกับแสดงความชื่นชมยินดีกับ

yspnews070163-2

yspnews070163-3

yspnews070163-4

yspnews070163-5

กับแชมป์โลกสองพี่น้อง นางสาวอันนา แซ่เตีย นักเรียนชั้น ม.6/8 และเด็กหญิงอลีนา แซ่เตีย นักเรียนชั้น ม.1/17 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติรายการ International Robot Olympaid โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรและ นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ร่วมแสดงชื่นชมยินดีในครั้งนี้   ณ ห้องประชุมโสธรพิทย์   โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00301404
Your IP: 100.26.179.196
Mon, 27 Jan 2020 10:30:07 +0000