01234

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

yspnews120163-1

 

วันที่ 12 มกราคม 2563 นางนิพาภรณ์ กัลปดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เกียรติเป็นประธาน โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

yspnews120163-2

yspnews120163-3

yspnews120163-4

yspnews120163-5

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายวสันต์ วรรณแสง หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ จากสำนักงานขนส่ง จังหวัดยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงาน เป้าหมายในการจัดทำโครงการ เพื่อจัดอบรมให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ซึ่งโรงเรียนยโสธพิทยาคม นำนักเรียนเข้าอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน ในวันที่ 12 มกราคม 2563 และ วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00357131
Your IP: 3.215.182.81
Wed, 01 Apr 2020 21:34:17 +0000