01

ประชุมชี้แจง สนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

yspnews280163-1

วันที่ 28 มกราคม 2563 ดร.รัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นประธานในการประชุมชี้แจง

yspnews280163-2

yspnews280163-3

yspnews280163-4

yspnews280163-5

สนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร คณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมรับฟังในครั้งนี้ ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012