01

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ และทำสัญลักษณ์มือ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

yspnews290163-1

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

yspnews290163-2

yspnews290163-3

yspnews290163-4

yspnews290163-5

นางนิพาภรณ์ กัลปดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ และทำสัญลักษณ์มือ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 พร้อมชมการถ่ายทอดสด ช่อง DLTV15 และ oBEC Channel โดยโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็น 1 ใน 12 โรงเรียนศูนย์ถ่ายทอดสดและออกไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ณ และห้องประชุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี และโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012