01234

มอบช่อดอกไม้ ให้กับประธานสภานักเรียน คนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

yspnews110263-1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้

yspnews110263-2

ให้กับประธานสภานักเรียน คนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับทีมงานสภานักเรียนที่จะได้เข้าร่วมทำงานกับทางโรงเรียน และสานต่องานจากสภานักเรียนชุดเดิม ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00357132
Your IP: 3.215.182.81
Wed, 01 Apr 2020 21:35:14 +0000