01

ร่วมแต่งชุดดำ เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต

yspnews110263-1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา

yspnews110263-2

yspnews110263-3

yspnews110263-4

yspnews110263-5

นักเรียน ร่วมแต่งชุดดำ เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ที่เสียสละชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012