01

มอบโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมเกียรติบัตรในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับกลุ่มเครือค่ายภาคอีสานตอนล่าง ปีการศึกษา 2562

yspnews110263-1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานใน

yspnews110263-2

yspnews110263-3

yspnews110263-4

yspnews110263-5

การมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมเกียรติบัตรในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับกลุ่มเครือค่ายภาคอีสานตอนล่าง ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ควบคุมทีม นักเรียนผู้มีส่วนร่วม พร้อมกล่าวแสดงความชื่นชมยินดี และได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน ยกเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนคนอื่น ๆ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012