01234

การประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 4

yspnews140263-1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ

yspnews140263-2

yspnews140263-3

yspnews140263-4

yspnews140263-5

องค์กรรัฐวิสาหกิจ เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ON FRIEND CORNER) ศูนย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ครั้งที่ 4 โดยมี นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00359876
Your IP: 3.233.220.21
Tue, 07 Apr 2020 14:01:43 +0000