รับนักเรียนปีการศึกษา62

0
0123

0

สถาบันปัญญาภิวัฒน์ รับรายงานตัวนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 9 มีนาคม 2562 สถาบันปัญญาภิวัฒน์ รับรายงานตัวนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ

ซึ่งงานแนะแนวโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับพร้อมกับนำนักเรียนเข้ารับการรายงานตัว

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายพิทยา อุตรา...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

0123

00026994
Your IP: 107.23.176.162
Tue, 26 Mar 2019 23:03:06 +0000