0123
0123

0

สถาบันปัญญาภิวัฒน์ รับรายงานตัวนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 9 มีนาคม 2562 สถาบันปัญญาภิวัฒน์ รับรายงานตัวนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ

ซึ่งงานแนะแนวโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับพร้อมกับนำนักเรียนเข้ารับการรายงานตัว

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายพิทยา อุตรา...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

0123

00072515
Your IP: 52.23.234.7
Mon, 20 May 2019 21:26:04 +0000