0123
0123

0

ค่ายการอบรม Drone Pilot&Drone Programing นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED

วันที่ 10 มีนาคม 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเยี่ยมชม,เป็นกำลังใจเแก่ลูกๆนักเรียน

ค่ายการอบรมDrone Pilot&Drone Programingนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED พร้อมให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากกรุงเทพมหานคร พร้อมพบปะ กล่าวโอวาท และให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าอบรม และเยี่ยมชมอุปกรณ์ ทดลองใช้งาน กับคณะครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และวันที่ 11 มีนาคม นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติเยี่ยมชม,เป็นกำลังใจเแก่ลูกๆนักเรียนห้องเรียนพิเศษอบรมDrone Pilot&Drone Programing ซึ่งเป็นวันที่สองและวันสุดท้ายของการอบรม ณ ห้องประชุมกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายพิทยา อุตรา...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

0123

00072530
Your IP: 52.23.234.7
Mon, 20 May 2019 21:37:00 +0000