0123
0123

0

ค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ที่จัดโดย

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาตร์ พร้อมกล่าวให้โอวาทเยี่ยมชม เป็นกำลังใจให้กับคณะวิทยากร Staff และนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรม นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรม เป็นนักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ชึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 โดยวันแรกจะเป็นกิจกรรมฐาน นันทนาการ จนถึงเวลา 22.00 น. และในวันที่ 2 เป็นกิจกรรมดูดาวตอนเช้า และกิจกรรมอื่น ๆ จนถึงเวลา 12.00 น. ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายพิทยา อุตรา...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

0123

00072482
Your IP: 52.23.234.7
Mon, 20 May 2019 20:51:09 +0000