01234

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึก 2562

yspnews020562-2

yspnews020562-3

yspnews020562-4

yspnews020562-5

ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 และระดับชั้น ม.4 พร้อมกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียน และข้อคิดในการเรียนการวางแผนต่าง ๆ จากนั้นรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายได้พบปะกับนักเรียนเพื่อแนะแนวทางปฏิบัติในแต่ละกลุ่มงานให้นักเรียนได้ทราบ การปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และนักเรียนชั้น ม.4 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมรับน้องจากรุ่นพี่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00359845
Your IP: 3.233.220.21
Tue, 07 Apr 2020 13:19:48 +0000