0123
0123

0

มอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศฟิสิกส์สัปะยุทธ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร เหรียญทองชนะเลิศ

 

 

และถ้วยรางวัลชนะเลิศ ให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ พร้อมครูที่ควบคุมการแข่งขัน  จากการแข่งขันฟิสิกส์สัปะยุทธ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด โดยนักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง และได้เข้าไปแข่งชันระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมในการแข่งขันในครั้งนี้ จากนั้น นายชัชพล รวมธรรม กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนคณะครู พร้อมกับให้เตรียมพร้อมเพื่อจะไปแข่งประเทศต่อไป  และร่วมถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนและครู ฟิสิกส์สัปะยุทธ ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายพิทยา อุตรา...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

0123

00072468
Your IP: 52.23.234.7
Mon, 20 May 2019 20:30:25 +0000