01234

ร่วมประเพณีบุญบั้งไฟ 2562

yspnews110562-1

วันที่ 11พฤษภาคม 2562 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ในนามศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562

yspnews110562-2

yspnews110562-3

yspnews110562-4

yspnews110562-5

โดยมี นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำคณะครูบุคลากร นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ โดยมีขบวนแห่ ขบวนนางรำนักเรียน ครู พร้อมรถบุปผชาติ ซึ่งขบวนแห่จากลานเปิดพิธี หน้าโรงเรียนสุขวิทยากร ตั้งตรง 15 (โรงเรียนเทศบาล 1) จนถึงวัดศรีไตรภูมิ (วัดกลาง) โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00359838
Your IP: 3.233.220.21
Tue, 07 Apr 2020 13:11:28 +0000