0123
0123

0

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยระดับสายชั้น

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

yspnews200262-2

ที่มีเกรดเฉลี่ยในระดับสายชั้นจากชั้น ม.1 ถึง ชั้น ม.6 คะแนนเฉลี่ย 3.7 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2561 จากงานวิชาการ โดยมีนักเรียนในระดับสายชั้นเข้ารับเกียรติบัตรจำนวนมาก จากนั้น นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้กล่าวชื่นชม และแสดงความยินดีกับนักเรียน พร้อมให้ทุกคนถือเป็นแบบอย่าง จากนั้นได้ร่วมถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายพิทยา อุตรา...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

0123

00072495
Your IP: 52.23.234.7
Mon, 20 May 2019 20:59:44 +0000