012345

ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

yspnews240762-1

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายชัชพล รวมธรรม ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
yspnews240762-2

yspnews240762-3

yspnews240762-4

yspnews240762-5

โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เข้าพบปะกับคณะผู้บริหาร เนื่องจากได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ซึ่งคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมแสดงความยินดีในการย้ายมาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ จากนั้นประธานเครือข่ายฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ จนถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00210791
Your IP: 3.228.21.186
Tue, 15 Oct 2019 18:31:26 +0000