0123
0123

0

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งกิจกรรมต่าง ๆ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเพื่อมอบเกียรติบัตร

ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งกิจกรรมต่าง ๆ ภายในจังหวัด สพม. และจังหวัดอื่น ๆ พร้อมได้รับรางวัลกลับมายังยโสธรพิทยาคม โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ เนื่องในวันครบรอบ 20 ปี ราชฎัฏร้อยเอ็ด ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Science Show รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเต้น Cover dance รางวัลชมเยอันดับ 1 การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน รางวัลชมเชยอันดับ 2 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ จากนั้น นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้กล่าวชื่นชม และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล และได้ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายพิทยา อุตรา...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

0123

00072476
Your IP: 52.23.234.7
Mon, 20 May 2019 20:36:26 +0000