0123456

พิธีเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 10

yspnews260762-1

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำคณะรองผู้บริหาร ครู นักเรียน

yspnews260762-2

yspnews260762-3

yspnews260762-4

yspnews260762-5

จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ วางพุ่มเงิน พุ่มทอง เปิดกรวย พร้อมคำถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีคณะครู นักเรียน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จำนวน 3,500 คน เข้าร่วมพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00272706
Your IP: 3.231.229.89
Thu, 12 Dec 2019 05:42:15 +0000