012345

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคำปฏิญาณและพิธีสวนสนาม

yspnews280762-1

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคำปฏิญาณ

yspnews280762-2

yspnews280762-3

yspnews280762-4

yspnews280762-5

และพิธีสวนสนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้การต้อนรับ โรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีเป็นโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองยโสธร เข้าร่วมพิธีจำนวน 20 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,500 คน โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00210814
Your IP: 3.228.21.186
Tue, 15 Oct 2019 19:14:32 +0000