012345

เยี่ยมชมและให้กำลังใจลูกๆนักเรียน คณะวิทยากรและคณะทำงานทุกคนในการจัดค่ายติวเข้ามหาวิทยาลัย

yspnews280762-1

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงยโสธรพิทยาคม พร้อมคณะ รองผู้อำนวยการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจลูกๆนักเรียน

yspnews280762-2

yspnews280762-3

yspnews280762-4

yspnews280762-5

คณะวิทยากรและคณะทำงานทุกคนในการจัดค่ายติวเข้ามหาวิทยาลัยและค่ายติวโอลิมปิก สอวน. ของห้องเรียนพิเศษGifted และAP ม.ปลาย และค่ายจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ ให้กับนักเรียนม.5,6 ที่สนใจ โดยติว gat ไทยเชื่อมโยง การจัดค่ายวิชาการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted และ AP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค. 2562 และได้รับเกียรติจาก นางสาวจรูญลักษณ์ วรโคตร ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม และค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ทั้ง 6 สาขาวิชา เป็นวิทยากรในการอบรมในวันดังกล่าว ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00210797
Your IP: 3.228.21.186
Tue, 15 Oct 2019 18:45:52 +0000