0123456

เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

yspnews280762-1

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำคณะรองผู้บริหาร ครู นักเรียน

yspnews280762-2

yspnews280762-3

yspnews280762-4

yspnews280762-5

เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ 67 พรรษา ร่วมกับทางจังหวัดยโสธร พร้อมได้นำคณะผู้บริหารวางพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลากลาง จังหวัดยโสธร

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00272695
Your IP: 3.231.229.89
Thu, 12 Dec 2019 05:29:31 +0000