0123456

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

yspnews300762-1

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอก ไพศาล  ศักดิ์สุนทรศิริ  

yspnews300762-2

yspnews300762-3

yspnews300762-4

yspnews300762-5

รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาและอุปสรรค และแนวนทางการพัฒนาการดำเนินการในอนาคตเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และการปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โดยทาง ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้ใช้หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นสถานที่ในการประชุม

 

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00272689
Your IP: 3.231.229.89
Thu, 12 Dec 2019 05:20:18 +0000