012345

กิจกรรม Open House เปิดบ้านมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

yspnews010862-1

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจพื้นที่ 14

yspnews010862-2

yspnews010862-3

yspnews010862-4

yspnews010862-5

ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Open House เปิดบ้านมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนทรายมูลวิทยา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยนายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้านมหกรรมวิชาการ ในนามสหวิทยาเขตยศสุนทร นำครู นักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมครั้งนี้

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00210811
Your IP: 3.228.21.186
Tue, 15 Oct 2019 19:09:16 +0000