012345

สพม. เขต 2 ร่วมกับชมรมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มอบเงินและสิ่งของให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร

yspnews100962-1

วันที่ 10 กันยายน 2562 พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล (ป.ธ.9) เจ้าคณะลาดพร้าว เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

yspnews100962-2
yspnews100962-3
yspnews100962-4
yspnews100962-5

ได้มอบหมายให้ ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผอ. ดร.ธีรัช ไชยยศ สตรีวิทยา 2 (หน.สาย) ร่วมกับชมรมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มอบเงินและสิ่งของให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยมี นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับคือ 250,000 .บาท พร้อมข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม น้ำดื่ม และยารักษาโรค ณ ห้องโพธิ์ศรีเขียว โรงเรียนโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00210801
Your IP: 3.228.21.186
Tue, 15 Oct 2019 18:49:34 +0000