01

การปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาเคมี ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

yspnews191062-1

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาเคมี ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
yspnews191062-2
yspnews191062-3
yspnews191062-4
yspnews191062-5
ที่ได้มีการเข้าค่ายในระหว่างวันที่ 4-19 ตุลาคม 2562 โดยในวันที่ 19 ตุลาคม เป็นการสอบครั้งสุดท้ายเพื่อผ่านค่าย 1 ไปยังค่าย 2 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับคณะวิทยากร คณะทำงาน และนักเรียนที่เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายเคมี และกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายพร้อมกล่าวปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาเคมี ค่าย 1 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012