01

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP โครงการ Open House

yspnews051162-1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP
yspnews051162-2
yspnews051162-3
yspnews051162-4
yspnews051162-5
โครงการ Open House ของ ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยนักเรียนได้รับเกียรติบัตรพร้อมครูผู้ฝึกสอน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012