01

อวยพรให้กำลังใจ นักกีฬาเปตอง และผู้ฝึกสอน ตัวแทนจังหวัดยโสธร

yspnews061162-1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้กล่าวอวยพรให้กำลังใจ นักกีฬาเปตอง และผู้ฝึกสอน ตัวแทนจังหวัดยโสธร
yspnews061162-2
yspnews061162-3
yspnews061162-4
yspnews061162-5
 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือกตัวแทน เขต 3 ที่จะเดินทางเพื่อไปแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "ป่าโล่ใหญ่เกมส์" ณ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2562 โดยก่อนออกเดินนักกีฬาและผู้ฝึกสอนได้ขอพร พระมิ่งมงคลศากยมุนีศรียโสธร พระพุทธรูปประจำโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012