01

เปิดอบรมค่ายพับกระดาษและค่ายคณิตศาสตร์

yspnews101162-1

 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการ
yspnews101162-2
yspnews101162-3
yspnews101162-4
yspnews101162-5
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีมีความสุข (กิจกรรมที่ 6 ค่ายพับกระดาษ) (กิจกรรมที่ 8 ค่ายคณิตศาสตร์) พร้อมให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ สุรศิลป์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การเปิดอบรมโครงการในครั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.4, ม.5 จำนวน 176 คน ณ ใต้ถุนอาคาร 9 และอาคาร 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012