01234

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

yspnews101162-1

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
yspnews101162-2
yspnews101162-3
yspnews101162-4
yspnews101162-5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้สนทนา ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ พร้อมรับทราบแนวนโยบายการบริหารงาน การเปลี่ยนแปลงของทางโรงเรียนจากท่านผู้อำนวยการ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จากนั้นผู้ปกครองนักเรียนได้แยกไปยังห้องที่นัดหมายเพื่อพบกับครูที่ปรึกษา

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00359809
Your IP: 3.233.220.21
Tue, 07 Apr 2020 12:24:23 +0000