01234

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

yspnews191162-1

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักพัฒนา

 

ด้วย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ นักพัฒนา จำนวน2อัตรา

 

Download รายละเอียดการรับสมัคร ใบสมัคร วันเวลาการรับสมัคร

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00359811
Your IP: 3.233.220.21
Tue, 07 Apr 2020 12:28:27 +0000