01234

มอบเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ในกิจกรรม SINE Star Award of YSP 1/2562

yspnews191162-1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัล
yspnews191162-2
yspnews191162-3
yspnews191162-4
yspnews191162-5
พร้อมเกียรติบัตร ในกิจกรรม SINE Star Award of YSP 1/2562 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ถึง3 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6 พร้อมมอบเกียรติบัตรในกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 3 ในการประกวดแข่งขันการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ World-Class Standard School Symposium ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2562 การมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรในครั้งนี้ มอบ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00357086
Your IP: 3.215.182.81
Wed, 01 Apr 2020 20:07:01 +0000