01234

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

yspnews201162-1

วันที่ 20 พฤศจิกายน นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ให้เกียรติเป็นประธาน
yspnews201162-2
yspnews201162-3
yspnews201162-4
yspnews201162-5
ในการเปิดกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นศูนย์แนะแนวจังหวัดยโสธร จึงได้จัดกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรขึ้น เพื่อให้นักเรียน ม.3 ม.6 มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกตัดสินใจการศึกษาต่อ และครูแนะแนวมีความ ความเข้าใจและแนะแนวทางให้กับนักเรียนได้ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอาชีพที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 200 คน มาให้ความรู้กับนักเรียน โดยที่เข้าร่วมประมาณ 2000 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา ภายในจังหวัดยโสธร ณ โดมอเนกประสงค์ และหอประชุมขวัญพัฒน์

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00359843
Your IP: 3.233.220.21
Tue, 07 Apr 2020 13:17:25 +0000