0123456789

มอบเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ระยะที่ 2

yspnews211162-1

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมคณะรองผู้บริหาร ครูปรึกษาและนักเรียน
yspnews211162-2
yspnews211162-3
yspnews211162-4
yspnews211162-5
ด้วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ให้ครูประจำชั้น สำรวจและรายงานข้อมูลนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ระยะที่ 2 (น้ำท่วมภายในตัวบ้าน) เพื่อช่วยนักเรียน (ระยะพื้นฟู) ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย ประสบอุทกภัย ดังกล่าว ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00298191
Your IP: 3.95.139.100
Tue, 21 Jan 2020 13:36:18 +0000