01234

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

yspnews251162-1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ประกอบพิธีในการจัดงาน
yspnews251162-2
yspnews251162-3
yspnews251162-4
yspnews251162-5
yspnews251162-6
"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน / 2 ท่อน กล่าวให้โอวาท และรับความเคารพของลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 1,500 คน ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00357110
Your IP: 3.215.182.81
Wed, 01 Apr 2020 21:00:23 +0000