01234

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2562 “พี่กลับบ้านสานฝันให้น้อง”

yspnews030163-1

วันที่ 3 มกราคม 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2562

yspnews030163-2

yspnews030163-3

yspnews030163-4

yspnews030163-5

“พี่กลับบ้านสานฝันให้น้อง” ซึ่งงานแนะแนว ร่วมกับนักศึกษาศิษย์เก่าของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำโดย นายเทิดศักดิ์ ภูมลัง ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โดยกิจกรรมเป็นนำประสบการณ์ต่าง ๆของรุ่นพี่ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสอบ การจัดทำผลงาน Port Folio เทคนิคต่างๆ ในการสอบสัมภาษณ์ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อให้รุ่นน้องได้มีความพร้อม มีแนวทาง สร้างความมั่นใจให้กับรุ่นน้องที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีศิษย์เก่าจำนวน 100 กว่าคน และรุ่นน้องที่เข้ารับฟังประสบการณ์ เป็นนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 500 คน ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00359836
Your IP: 3.233.220.21
Tue, 07 Apr 2020 13:09:27 +0000