01234

วันครู ประจำปี 2563

yspnews160163-1

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้นำคณะครู บุคลากร เข้าร่วมงาน วันครู ประจำปี 2563

yspnews160163-2

yspnews160163-3

yspnews160163-4

yspnews160163-5

ร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองยโสธร โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเพชร สร้อยสระครู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีวันครู จะจัดขึ้นทุกวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี จุดประสงค์ในการมีวันครูนี้เพื่อให้ครูได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ จึงได้จัดงานนี้ขึ้น โดยครูในเขตอำเภอเมืองเข้าร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร และช่วงเย็นเป็นการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร วีไอพี จังหวัดยโสธร ที่นำโดย นายสมเพชร สร้อยสระครู รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร พบ วีไอพี ศึกษาธิการ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00359870
Your IP: 3.233.220.21
Tue, 07 Apr 2020 13:57:44 +0000