01234

การอบรมโครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่

yspnews280163-1

วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร ได้เปิดอบรมโครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

yspnews280163-2

yspnews280163-3

yspnews280163-4

yspnews280163-5

ปีที่ 4 และปีที่ 5 โดยมี นางนิพาภรณ์ กัลปดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม หัวหน้า ครู กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และงานกิจการนักเรียน  ให้การต้อนรับ คณะวิทยากร นำโดย นายประเวศน์ ละครราช พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมการงานอาชีพฯ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

PNews280163toweb-1

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00359847
Your IP: 3.233.220.21
Tue, 07 Apr 2020 13:24:45 +0000