0123456

มอบแว่นตาทุนการศึกษา ให้นักเรียนที่เรียนดี แต่มีปัญหาด้านสายตา

yspnews061162-1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นตัวแทนจากบริษัทนิวเวฟเฮลแคร์โมเดิล จำกัด
yspnews061162-2
yspnews061162-3
yspnews061162-4
yspnews061162-5
เพื่อมอบแว่นตาทุนการศึกษา ให้นักเรียนที่เรียนดี แต่มีปัญหาด้านสายตา จำนวน 11 ทุน ทางโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ต้องขอขอบคุณ บริษัทนิวเวฟเฮลแคร์โมเดิล จำกัด มา ณ โอกาสนี้ด้วย

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00331951
Your IP: 18.206.194.161
Thu, 27 Feb 2020 15:25:24 +0000