0123456

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย

yspnews061162-1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมคณะรองผู้บริหาร ครูปรึกษาและนักเรียน ด้วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
yspnews061162-2
yspnews061162-3
yspnews061162-4
yspnews061162-5
ได้ให้ครูประจำชั้น สำรวจและรายงานข้อมูลนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ระยะที่ 2 (น้ำท่วมภายในตัวบ้าน) เพื่อช่วยนักเรียน (ระยะพื้นฟู) ทางผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมคณะ ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ระยะที่ 2 โดยมีนักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย ประสบอุทกภัย ดังกล่าว

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00331923
Your IP: 18.206.194.161
Thu, 27 Feb 2020 14:57:29 +0000