0123456

มอบเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ระยะที่ 2

yspnews211162-1

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมคณะรองผู้บริหาร ครูปรึกษาและนักเรียน
yspnews211162-2
yspnews211162-3
yspnews211162-4
yspnews211162-5
ด้วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ให้ครูประจำชั้น สำรวจและรายงานข้อมูลนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ระยะที่ 2 (น้ำท่วมภายในตัวบ้าน) เพื่อช่วยนักเรียน (ระยะพื้นฟู) ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย ประสบอุทกภัย ดังกล่าว ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00331876
Your IP: 18.206.194.161
Thu, 27 Feb 2020 14:14:59 +0000