0123

สถาบันปัญญาภิวัฒน์ รับรายงานตัวนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 9 มีนาคม 2562 สถาบันปัญญาภิวัฒน์ รับรายงานตัวนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ

ซึ่งงานแนะแนวโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับพร้อมกับนำนักเรียนเข้ารับการรายงานตัว

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00136604
Your IP: 35.153.135.60
Tue, 16 Jul 2019 21:24:16 +0000