01
0
0

มอบเงินสมทบทุนการจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2561

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ท่านขวัญพัฒน์  เชื้อวณิชย์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบเงินสมทบทุนการจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2561

 

ในระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 โดยมี ดร.มณีรัตน์  ปรินายวนิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นายสุวรรณ  ศรีใส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา ให้การตอนรับ โดยประธานสีจำนวน 6 สี รับมอบเงินในการจัดกิจกรรม สีละ 3,000 บาท ซึ่งท่านขวัญพัฒน์ เชื้อวณิชย์ ได้มอบสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีในทุกปี พร้อมให้ข้อคิดในกิจกรรม และอวยพรปีใหม่ให้กับนักเรียน ในโอกาสที่ใกล้วันปีใหม่ ปี2562  จากนั้นตัวแทนนักเรียน นายวีระพล  ช่างไถ ได้กล่าวขอบพระคุณ ท่านขวัญพัฒน์  เชื้อวณิชย์ ในครั้งนี้

0123

00025891
Your IP: 100.24.46.10
Thu, 17 Jan 2019 10:58:33 +0000