01
0
0

พี่กลับบ้านสานฝันให้น้อง ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 มกราคม 2562 ดร.มณีรัตน์  ปรินายวนิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

 

พี่กลับบ้านสานฝันให้น้อง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว พร้อมคณะรองผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ เข้าร่วมให้กำลังใจ การแนะแนวการศึกษาต่อ เป็นการแนะแนวของรุ่นพี่ที่จบการศึกษาปี 2561 จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กลับมาเพื่อให้ความรู้แก่รุ่นน้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และเลือกสาขาวิชาที่ตรงกับความสามารถ โดยมีรุ่นพี่ที่กลับมาให้ความรู้น้อง จำนวนกว่า 80 คน นักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

0123

00025894
Your IP: 100.24.46.10
Thu, 17 Jan 2019 10:58:45 +0000