0123

ประชุมคณะกรรมสถานศึกษา ภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายขวัญพัฒน์ เชื้อวนิชย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธาน

ในการประชุมคณะกรรมสถานศึกษา ภาคี 4 ฝ่าย โดยมี นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมผู้แทนชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนกรรมการนักเรียน ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่เร่งด่วนร่วมปรึกษาหรือ เช่นเรื่องการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 และวาระอื่นๆ จนถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมโสธรพิทย์ อาคาร 1 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00136552
Your IP: 35.153.135.60
Tue, 16 Jul 2019 20:48:11 +0000