0123

ทำบุญตักบาตร ย้อนยุค วิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดินยโสธร (บ้านสิงห์ท่า)

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 06.30 น. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้รับเกียรติจากทางจังหวัดยโสธร ให้เป็นเจ้าภาพในการ

 

ทำบุญตักบาตร ย้อนยุค วิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดินยโสธร (บ้านสิงห์ท่า) โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตร ส่วนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำโดย นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำคณะรองผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร โดยมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 30 รูป ณ บริเวณถนนหน้าศาลหลักเมืองยโสธร

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00136573
Your IP: 35.153.135.60
Tue, 16 Jul 2019 20:58:09 +0000