01
0
0

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน ในการแข่งขัน งานมหกรรมฯ

วันที่ 8 มกราคม 2562 ดร.มณีรัตน์  ปรินายวนิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน

 

ในการแข่งขัน งานมหกรรมแสดงความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตภาค ณ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนักเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ  1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รับมอบเกียรติบัตร พร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน จากนั้น ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ ได้กล่าวแสดงความชื่นชม ยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ พร้อมให้นักเรียนตบมือให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ พร้อมร่วมถ่ายภาพ  ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

0123

00025885
Your IP: 100.24.46.10
Thu, 17 Jan 2019 10:51:35 +0000