0123

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมี นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ร่วมให้ขวัญและกำลังใจ คณะครู บุคลากรที่รับสมัครนักเรียน พร้อมต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียน ซึ่งบรรยากาศในวันรับสมัครวันแรก นักเรียนและผู้ปกครองทยอยมาสมัครเรียนอย่างไม่ขาดสาย การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เริ่มในวันที่ 22 -27 มีนาคม 2562 (ยกเว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) เวลา 8.30 น. – 16.30 น ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00136545
Your IP: 35.153.135.60
Tue, 16 Jul 2019 20:43:58 +0000