Black Ribbon

ครูยิ่งคุณ ปี 2560
ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
ปีการศึกษา 2560 เปิดใช้อาคาร 324ล
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
welcome to yasothonpittayakom school.
รับสมัครนักเรียนสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
การสอบความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ
This is a bridge
This bridge is very long
ครูยิ่งคุณ ครูพรชัย ตั้งยิ่งยง
เปิดใช้อาคารเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

วันที่ 12 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ได้นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 11 กันยายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ได้นำคณะรองผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน

วันที่ 11 กันยายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กหญิงกานต์พิชชา  ราภวงษ์ นักเรียนระดับชั้น ม.3/12

วันที่ 8 กันยายน 2560 ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบกระเช้าดอกไม้ และกล่าวต้อนรับครูที่ย้ายและบรรจุใหม่

วันที่ 6 กันยายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 6 กันยายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายกฤษณัฐ  แสนโยธา  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

วันที่ 4 กันยายน 2560 ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติอวยพรนักกีฬาเปตอง พร้อมคณะผู้ฝึกสอน

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 พันโทณรงค์ชัย  นิตยสุทธิ์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายขวัญพัฒน์ เชื้อวณิช  ได้เป็นประธานในการประชุมคณะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ครั้งที่  3/2560

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ได้มอบหมายให้นายรองรัตน์  แก้วบุปผา รองผู้อำนวยการโรงเรียน

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

งานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และประธานศูนย์เครือข่ายแนะแนวจังหวัดยโสธร  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร ครูแนะแนว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ร่วมกันพัฒนางานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานแนะแนว ให้นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 มีความรู้ความเข้าใจในการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากร ครู และนักเรียน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาต่าง ๆ ภายในจังหวัดยโสธร จำนวน 2,000 คน พร้อมกับได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาภายในจังหวัดยโสธร เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรม  การแนะแนวการศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 และ ม.3  ตลาดขายสินค้า จากนักเรียน คณะครู และร้านค้าจากภายนอก และจากมหาลัยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม  ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 

 
 
 
191695
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
34
1148
6367
178105
26651
38246
191695
Your IP: 54.80.180.248
2017-09-23 00:59
Copyrigth@2560.All Rigths Reseved. Yasothonpittyakom  School.