ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกกับ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม

วันที่ 26 กันยายน 2560 ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้นำคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกกับ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ที่จะได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 อีกทั้งแสดงมุฑิตาจิต ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวเพ็ญศรี  เจริญสุทธิพันธ์ ที่จะเกษียณอายุราชในวันที่ 30 กันยายน 2560 พร้อมทั้งร่วมนำอาหารเข้าร่วมที่ลานอาหารเพื่อตุ้มโฮม ณ ศาลากลาง จังหวัดยโสธร